Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kuningan tertuang dalam Peraturan Bupati Kuningan No. 64  tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kuningan,